Národná kultúrna pamiatka

Národná kultúrna pamiatka (NKP) je kultúrna pamiatka celoštátneho významu. Tento stupeň pamiatkovej ochrany bol zavedený v Česko-Slovensku a používa sa na Slovensku i v Česku, obdobná forma ochrany kultúrneho dedičstva existuje v mnohých štátoch sveta.

Pozri aj upraviť