Abstraktizácia

Abstraktizácia je pretváranie na abstrakciu alebo abstraktné, alebo výsledok takejto činnosti.