Abstraktné vo filozofii je stránka, časť celku, jednostranné, nerozvinuté. Abstraktné je to, čo je odtrhnuté od skutočnosti alebo nenázorné (myšlienkové, pojmové). Abstraktné je niečo odmyslené od jeho nositeľa, napríklad múdrosť od múdreho človeka. Opakom abstraktného je konkrétne.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • Brugger, W.: Abstraktní, in: Brugger, W. et al.: Filosofický slovník. Praha, Naše vojsko 1994, s. 56.