Konkrétne je jednota rozmanitého alebo rozdielnych určení celku. Podľa Hegela to je jednota rozdielnych určení, celok, v ktorom sa rozdielne časti alebo momenty navzájom určujú a podmieňujú, vo svojej vzájomnej podmienenosti a protikladnosti konštituujú celok ako jednotu. Úplnú konkrétnosť dosahuje len absolútna idea, všetko ostatné konkrétno je vonkajškovo udržiavaná rozmanitosť. Týka sa to predovšetkým prírody ako zvonkajštenia, formy inobytia absolútnej idey. Určenia rozmanitého sú v prírode navzájom indiferentné, izolované. Konkrétne je opak abstraktného.

Zdroj upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.
  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.