Académie des inscriptions et belles-lettres

Académie des inscriptions et belles-lettres (doslova Akadémia nápisov a krásnej literatúry; iné názvy pozri nižšie) bola pôvodne spoločnosť na podporu epigrafiky, v súčasnosti je jej poslanie širšie - hlavne história Galov a Francúzov, lingvistika, archeológia a orientalistika. Bola založená ministrom financií Jean-Baptiste Colbertom v roku 1663.

Staršie názvyUpraviť

Pred jej založením bola známa ako „Petite Académie“ (Malá akadémia), následne bola premenovaná na Académie royale des inscriptions et médailles („Kráľovská akadémia nápisov a medailí“, potom Académie royale des inscriptions et belles-lettres, Institut national des sciences et des arts, classe de littérature et beaux-arts , Institut national des sciences et des arts, classe d'histoire et littérature anciennes, nakoniec ju pomenovali 21. marca 1816 aktuálnym názvom.

CharakteristikaUpraviť

Je súčasťou Institut de France. Jej predsedom pre rok 2012 je Jean-Pierre Mahé, viceprezidentom Jean-Marie Dentzer, Michel Zink stálym tajomníkom zvoleným 28. októbra 2011.

Pri založení akadémie boli štyria členovia, humanistickí učenci[1]:

Zasadania sa uskutočňovali v paláci Louvre v sále na prízemí v pavilóne hodín. V roku 1805 boli prenesené do paláca Institut de France aj s ostatnými akadémiami.

Štatút a organizáciaUpraviť

Z piatich členov v časoch Colberta sa rýchlo stávala početnou inštitúciou. Poriadok z roku 1701 ustálil počet členov na 40: 10 čestných, 10 honorovaných, 10 voľných a 10 vysokých. V roku 1715 sa k nim pridalo šesť cudzincov.

Akadémia je dnes právnická osoba podľa verejného práva s osobitným štatútom. Obvykle sa skladá z 55 členov, 40 pridružených cudzincov a 100 členov-korešpondentov. Päť kresiel je voľných k 1. februáru 2012. Tieto patrili historikovi Rímskej republiky a republikánskych ideí vo Francúzsku Claudovi Nicoletovi (1930-2010), historikovi a archeológovi André Laronde (1940-2011), orientalistovi Louis Bazin (1920-2011), medievalistke Emmanuelle Poulle (1928-2011) a egyptológovi Jeanovi Leclantovi (1920-2011).

Iné projektyUpraviť

ReferencieUpraviť

  1. Larousse - článok o akadémii

ZdrojeUpraviť