Adaptívna radiácia

Adaptívna radiácia je evolučné rozdelenie príslušníkov jednej vývojovej línie do odlišných ník alebo adaptívnych zón, čiže vznik početných nových druhov s odlišným spôsobom života. Dôvodom je zvyčajne presťahovanie sa na nové územie, alebo úbytok konkurenčných druhov a predátorov (napríklad po vyhynutí dinosaurov na konci druhohôr). Príkladom adaptívnej radiácie sú napríklad Darwinove pinky.

Pozri aj upraviť

Zdroj upraviť