Adaptívne riadenie

Adaptívne riadenie je (v kybernetike) systém riadenia, kedy sa na základe zmien vonkajších podmienok (vstupných dát) mení riadiaci systém tak, aby sa i napriek tomu splnili ciele riadenia. Adaptácia je zabezpečovaná spätnou väzbou. Existuje viacero druhov adaptívneho riadenia:

  • nepriame adaptívne riadenie
    • samonastavujúce sa regulátory
  • priame adaptívne riadenie
    • adaptívne riadenie s referenčným modelom (MRAC; z angl. Model Reference Adaptive Control) - využíva adaptáciu založenú na definovaní požadovaných vlastností systému na základe referenčného modelu, používa sa napr. v systémoch leteckých autopilotov
    • heuristické prístupy - systémy s adaptáciou navrhnutou pomocou metód odvodených experimentom
  • adaptívne riadenie s využitím informačných veličín - riadenie využíva pri výpočte výstupu pomocné informačné veličiny riadeného systému
Algoritmus adaptívneho riadenia s referenčným modelom

ZdrojUpraviť