Adygejci

skupina ľudí z južného Ruska

Adygejci alebo západní Čerkesi (vlastným menom Ádyge) je národnosť žijúca najmä v Adygejsku, kde je národnostnou menšinou tvoriacou približne 25 % obyvateľstva. Mimo Adygejska ich pravdepodobne najviac žije v Turecku. Hovoria adygejčinou. Živili sa chovom dobytka a poľnohospodárstvom, dnes pracujú prevažne v drevospracujúcom, strojárskom a ropnom priemysle.

Etnonymum Adygejci je sovietsky novotvar z 20. storočia, sami seba nazývajú Ádyge, teda Adygovia.

Zdroje Upraviť