Afinný priestor

Afinný priestor nazývame usporiadanú trojicu , kde

je neprázdna množina, tzv. bodová zložka,
je vektorový priestor a
je zobrazenie , ktoré spĺňa tieto vlastnosti:

  • , t. j. dvom bodom sa priradí zobrazenie, pričom platí:
  1. (AP1):
  2. (AP2): , t. j. bodu sa priradí vektor

je bijekcia.

Externé odkazyUpraviť