Aggiornamento (vysl. addžorna'mento) (tal. "zdnešnenie", zmodernizovanie) je program a úsilie katolíckej cirkvi od roku 1959 s cieľom prispôsobiť sa v istých oblastiach požiadavkám dnešnej doby (obrady, právo a pod.). Pápež Ján XXIII. ho vytýčil ako cieľ pre Druhý vatikánsky koncil.