Agni indický boh ohňa, ktorý zaujíma významné miesto uprostred boho védskeho náboženstva (rgvédskeho panteónu) - jeho prostredníctvom totiž védsky Ind obetuje (obeť je základom védskeho kultu) a obracia sa tak k ostatným bohom.

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.