Agronómia je súbor vedných odborov skúmajúcich poľnohospodársku výrobu. Poľnohospodárske vedy sa postupne vyčlenili z biologických vied pre aplikáciu poznatkov v pestovaní rastlín a chove hospodárskych zvierat.

Odbory poľnohospodárskych vied majú čiastočne charakter špecializovaných prírodovedných odborov (poľnohospodárska botanika, agrochémia, zoológia hospodárskych zvierat), čiastočne technologických odborov (šľachtitelstvo a semenástvo, ochrana rastlín, meliorácie, poľnohospodárska technika atď.) a čiastočne lekárskych vied (veterinárne lekárstvo).

Vznik stredoeurópskych poľnohospodárskych vied je úzko spojený s antickou poľnohospodárskou náukou, ku ktorej prispeli najmä Hesiodos, Platón, Aristoteles, Theofrastos z Eresu, Xenofon, Cato, Varro, Vergilius, Plínius starší, Columella Palladius.

Odbory agronómie upraviť

 • agrobiológia
 • agroekológia
 • agrofyzika
 • agrochémia
 • agroklimatológia
 • agrometeorológia
 • agropedológia
 • aplikovaná bionika
 • poľnohospodárska botanika
 • veterinárne lekárstvo
 • semenárstvo
 • šľachtiteľstvo
 • teória práce klina v pôde
 • teramechanika
 • zoológia hospodárskych zvierat

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

 • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.