Aigimios (starogr. Αἰγίμιος – Aigimios) je v gréckej mytológii syn Dóra,[1] praotca Dórov.[2]

Aigimios bol kráľ Dórov v severnej Tesálii.[3] Keď po územných sporoch napadli jeho kráľovstvo Lapithi vedení kráľom Korónom, požiadal o pomoc hrdinu Herakla, ktorému sľúbil, že ak nepriateľa premôže, daruje mu tretinu kráľovstva.[4] Herakles následne Lapithov porazil a darované územie zveril zatiaľ Aigimiovi.[3] Aigimios mal dvoch synov, Dymanta a Pamfyla,[5] ktorí odišli na Peloponéz a usadili sa pod úpätím hory Taygetos.[6] Jeho synovia boli považovaní za predkov dvoch dórskych kmeňov (Dymanatai a Pamfyloi), zatiaľ čo názov tretieho miestneho kmeňa bol odvodený od mena najstaršieho Heraklovho syna Hylla (Hylleis),[7] ktorého Aigimios po smrti Herakla z vďaky prijal.[8]

V staroveku bola známa epická báseň pod názvom Aigimios, z ktorej sa zachovalo len niekoľko fragmentov. Autorstvo básne je pripisované Hesiodovi a niekedy Kerkopovi z Milétu. Námetom tejto básne bola vojna Aigimia a Herakla proti Lapithom.[9]

Referencie a bibliografiaUpraviť

  1. Diodoros, Bibliotheca historia, 4,58,6.
  2. Herodotos, História, 1,56.
  3. a b Apollodoros, Bibliotheca, 2,7,7.
  4. Diodoros, Bibliotheca historia, 4,37,3.
  5. Apollodoros, Bibliotheca, 2,8,3.
  6. Pindaros, Pythian Odes, 1,60.[1]
  7. Herodotos, História, 5,68.
  8. Strabón, Geographica 9,4,10.
  9. Cf. Merkelbach & West (1967); these are Merkelbach and West's fragments 296