Akreditácia

rozlišovacia stránka

Akreditácia alebo akreditovanie môže byť:

  • v diplomacii: poverenie funkciou diplomatického zástupcu u hlavy iného štátu, pozri akreditácia (diplomacia)
  • v novinárstve: poverenie redaktora zastupovaním novín, časopisu a podobne na nejakej akcii alebo v nejakej krajine, pozri akreditácia (novinárstvo)
  • v školstve: potvrdenie o splnení podmienok požadovanej kvality vzdelávania poskytovaného školou, pozri akreditácia (školstvo)
  • v skúšobníctve a metrológii: potvrdenie o splnení podmienok požadovanej kvality pri vykonávaní posudzovania zhody, kalibrovaní a skúšaní, pozri akreditácia (skúšobníctvo)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.