Aktívny vozík

Aktívny vozík je občianske združenie so sídlom vo Višňovom zamerané na pomoc deťom, mládeži i dospelým so zdravotným, predovšetkým telesným postihnutím. Myšlienka pomôcť telesne postihnutým založením občianskeho združenia prišla v lete 1999 a po prípravách bol ustanovený prípravný výbor, ktorého členovia sa neskôr stali aj členmi Štatutárneho orgánu združenia.

Aktívny vozík
AV-Logo.jpg

Základné údaje
Právna formaobčianske združenie
SídloVišňové
Vznik15. november 1999
IČO360 901 91
PredsedaMgr. Peter Grňa
Ďalšie odkazy
Webwww.aktivnyvozik.sk

V súčasnosti má organizácia niekoľko desiatok členov so zdravotným postihnutím aj bez postihnutia.

Ciele združeniaUpraviť

Cieľom združenia je združovať postihnutých ľudí, najmä tých, čo zostali na vozíkoch a pomôcť im žiť aktívnejší a plnohodnotnejší život. Združenie sa tiež zameriava na osvetu verejnosti a prekonanie bariér, ktoré existujú medzi zdravotne postihnutými ľuďmi a ostatnou verejnosťou. Cieľom združenia je aj vybudovať okruh ľudí, ktorí si budú navzájom pomáhať a radiť v každodennom živote.

Činnosti združeniaUpraviť

Združenie vytvorilo a prevádzkuje Centrum pre rodiny s postihnutými deťmi a pomáha zdravotne postihnutým osobám vyhľadávať vhodné pracovné miesta. Ďalej poskytuje pomoc postihnutým osobám s orientáciou na osoby, ktoré zostali na vozíkoch (humanitárnej, ľudskej, poradnej aj finančnej pomoci).

Združenie prevádzkuje vlastnú internetovú stránku, prostredníctvom ktorej môžu vozíčkari a ich priaznivci komunikovať, organizuje rôzne kultúrne podujatia (besedy, výlety a ďalšie spoločenské akcie rozličného charakteru) a spolupracuje s inými združeniami a nadáciami pri organizovaní a realizovaní väčších zámerových cieľov.

Externé odkazyUpraviť