Aktívny vozík je občianske združenie so sídlom vo Višňovom zamerané na pomoc deťom, mládeži i dospelým so zdravotným, predovšetkým telesným postihnutím. Myšlienka pomôcť telesne postihnutým založením občianskeho združenia prišla v lete 1999 a po prípravách bol ustanovený prípravný výbor, ktorého členovia sa neskôr stali aj členmi Štatutárneho orgánu združenia.

Aktívny vozík

Základné údaje
Právna formaobčianske združenie
SídloVišňové
Vznik15. november 1999
IČO360 901 91
PredsedaMgr. Peter Grňa
Ďalšie odkazy
Webwww.aktivnyvozik.sk

V súčasnosti má organizácia niekoľko desiatok členov so zdravotným postihnutím aj bez postihnutia.

Ciele združenia

upraviť

Cieľom združenia je združovať postihnutých ľudí, najmä tých, čo zostali na vozíkoch a pomôcť im žiť aktívnejší a plnohodnotnejší život. Združenie sa tiež zameriava na osvetu verejnosti a prekonanie bariér, ktoré existujú medzi zdravotne postihnutými ľuďmi a ostatnou verejnosťou. Cieľom združenia je aj vybudovať okruh ľudí, ktorí si budú navzájom pomáhať a radiť v každodennom živote.

Činnosti združenia

upraviť

Združenie vytvorilo a prevádzkuje Centrum pre rodiny s postihnutými deťmi a pomáha zdravotne postihnutým osobám vyhľadávať vhodné pracovné miesta. Ďalej poskytuje pomoc postihnutým osobám s orientáciou na osoby, ktoré zostali na vozíkoch (humanitárnej, ľudskej, poradnej aj finančnej pomoci).

Združenie prevádzkuje vlastnú internetovú stránku, prostredníctvom ktorej môžu vozíčkari a ich priaznivci komunikovať, organizuje rôzne kultúrne podujatia (besedy, výlety a ďalšie spoločenské akcie rozličného charakteru) a spolupracuje s inými združeniami a nadáciami pri organizovaní a realizovaní väčších zámerových cieľov.

Externé odkazy

upraviť