Občianske združenie

Občianske združenie je (podľa slovenského zákona č. 83/1990 Z.z.) výsledok združovania sa občanov (organizácia), ktorý je právnická osoba a nie je to politická strana ani politické hnutie, organizácia na zárobkovú činnosť (podnik), organizácia na zabezpečenie riadneho vykonávania určitých povolaní, cirkev, náboženské spoločenstvo, odborová organizácia, či štátny orgán (alebo subjekt riadiaci štátny orgán).

Občianskym združením môže byť napríklad spolok, spoločnosť, zväz, hnutie a klub. Združenie má svoje poslanie a stanovy.

Na Slovensku občianske združenia právne upravuje Zákon č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov. [1] Register občianskych združení vedie Ministerstvo vnútra SR. Občania na Slovensku majú právo zakladať občianske združenia (ak nejde o ozbrojené združenie, združenie s cieľom obmedzovať práva občanov pre ich odlišnosť a pod.).

Referencie

upraviť
  1. Zákon z 27. marca 1990 o združovaní občanov [online]. Zbierka zákonov Slovenskej republiky, 27.3.1990, [cit. 2023-09-29]. Dostupné online.

Externé odkazy

upraviť