Akvadukt je umelý vodný kanál, vybudovaný na to, aby dodával vodu z jedného miesta na iné. Názov pochádza z latinčiny, kde aqua znamená „voda“ a ducere „viesť“. Veľa akvaduktov je postavených nad úrovňou okolitého terénu, takže pripomínajú skôr mosty ako rieky. Dostatočne veľké akvadukty sa preto môžu používať aj ako vodné dopravné cesty pre ľode. Akvadukty sa začali používať, alebo stavať, v starovekej Mezopotánii v čase starobabylonskej ríše už 3000 rokov pred naším letopočtom. Boli to mosty, ktoré privážali vodu z prameňa na miesto, kde bol nedostatok vody.

Pont du Gardrímsky akvadukt z roku 19 pred Kr. vo Francúzsku

Z hľadiska dejín výtvarného umenia boli rozšíreným prvkom rímskej architektúry. Išlo o mohutné, harmonické stavby, ktoré sa skladali z dvoch radov na seba uložených pilierov spojených oblúkmi. Známym akvaduktom je napr. Pont du Gard blízko francúzskeho mesta Nîmes.

Iné projekty Upraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Akvadukt