Alfa-bunky alebo α-bunky alebo A-bunky sú typ buniek s vnútornou sekréciou, ktoré sa nachádzajú v pankrease, v tzv. Langerhansových ostrovčekoch. Produkujú hormón glukagón, ktorý pôsobí proti účinkom inzulínu (antagonista inzulínu).

Zdroj upraviť