Algebrická geometria

(Presmerované z Algebraická geometria)

Algebrická geometria (staršie algebraická geometria) je matematická disciplína, ktorá využíva metódy abstraktnej algebry na riešenie geometrických problémov. Je jednou zo základných oblastí modernej matematiky a súvisí s veľkým množstvom matematických disciplín, napríklad s komplexnou analýzou, topológiou, či teóriou čísel.

Algebrická geometria vznikla zo snáh o riešenie sústav polynomiálnych rovníc. Základným objektom jej štúdia sú algebrické variety, ktoré sú geometrickým vyjadrením riešení takýchto sústav.