Aliancia stredoškolákov

Aliancia stredoškolákov je záujmová skupina žiakov stredných škôl. Jej poslaním je spájať stredoškolákov v otázke ich práv a možností, ktoré majú. Chcú hájiť a obraňovať ich práva, riešiť problémy, ktoré ich trápia.

Aliancia stredoškolákov
Základné informácie
Vznik15. február 2015,
zakladateľ: Branislav Gigac
Ďalšie informácie
PrezidentKristián Krivda

V novembri 2015 spustila petíciu za 4 požiadavky stredoškolákov, ktorú podpísalo 30 000 žiakov stredných škôl. Požiadavky petície boli - zrušenie viazanosti výučných listov na maturitnú skúšku, odpolitizovanie voľby riaditeľov, zníženie odvodov z brigádnickej dohody pre študentov a žiakov počas prázdnin a slobodný výber úrovne maturity z cudzieho jazyka. Po parlamentných voľbách na Slovensku v roku 2016 petíciu odovzdali ministrovi školstva Petrovi Plavčanovi, ktorý ju prijal. Vláda však zatiaľ žiadny z návrhov neschválila. V spolupráci s poslancami NR SR predložila návrh na odpolitizovanie voľby riaditeľov a zmenu zákona o Žiackej školskej rade - zákona 596/2003 Z.z. §26. V tomto zákone 16. novembra 2016 počas historicky prvej tlačovej besedy stredoškolákov v Národnej rade Slovenskej republiky, predstavila 10 návrhov k reforme školstva, ktoré žiada od ministra školstva Petra Plavčana. Na Bratislavskom kongrese Aliancie stredoškolákov, ktorý sa konal 21. novembra 2016, schválila programový dokument Stredoškoláci na nohách, ktorý hovorí o ďalšom rozvoji Aliancie stredoškolákov v jednotlivých krajoch. Do konca školského roku 2016/17 by mali v každom kraji fungovať Krajské stredoškolské rady, ktoré budú krajskými orgánmi Aliancie stredoškolákov. Aliancia stredoškolákov aktívne viedla viacero kampaní počas učiteľských protestov a aktívne sa snaží o získanie politickej podpory pre zmeny v školstve. V súčasnosti má Aliancia stredoškolákov viac ako 300 registrovaných členov a viac ako 1000 sympatizantov. Alianciu stredoškolákov od jej VI. republikového kongresu vedie Kristián Krivda (Tvrdošín), zástupkyňa prezidenta Alžbeta Branická (Zvolen) a koordinátor komunity Andrej Kalla (Liptovský Mikuláš).