Alifatický uhľovodík

Alifatický uhľovodík je v organickej chémii označenie pre uhľovodík, v molekule ktorého sa nevyskytuje benzénové jadro.

Alifatické uhľovodíky môžu byť podľa štruktúry molekuly

a podľa druhu chemickej väzby

  • nasýtené (s jednoduchými väzbami)
  • nenasýtené (s dvojitými a trojitými väzbami)

Pozri aj upraviť