Alphabet City je časť Manhattanu, ktorá bola kedysi považovaná za slum, dnes je to štýlová časť East Village. Názov pochádza z ulíc, ktoré ju tvoria, a sú to Avenue A, B, C a D a súčasne jediné ulice na Manhattane, ktoré majú jednopísmenové názvy. Alphabet City je ohraničené ulicou Houston Street na juhu a 23. ulicou na severe, kde končí Avenue C. Historické hranice časti Lower East Side, ktorá sa zmenila na modernú časť, určujú severnú hranicu na 14. ulici. Medzi významné objekty patrí Tompkins Square Park, Nuyorican Poets Cafe a Stuyvesant Town.

Poloha