Slum je časť mesta alebo veľkomesta, ktorá je obvykle obývaná veľmi chudobnými a sociálne veľmi slabými vrstvami obyvateľstva. Slumy môžeme nájsť näjma v najväčších mestách sveta, väčšinou na ich okraji. Aj keď sa termíny slum a geto zamieňajú, je medzi nimi rozdiel. Getá sú na rozdiel od slumov založené na etnickom, rasovom alebo národnostnom princípe.

Rozloženie obyvateľstva, žijúceho v slumoch (podľa OSN).

Urban population living in slums.png

     0 – 10%
     10 – 20%
     20 – 30%
     30 – 40%
     40 – 50%
     50 – 60%
     60 – 70%
     70 – 80%
     80 – 90%
     90 – 100%
     Údaje nie sú k dispozícii
Slumové obydlia v Jakarte

Slumy sú založené na sociálno-ekonomickej situácii populácie, ktorá v ich priestoroch prežíva. Pre slumy je charakteristická kriminalita, nezamestnanosť, častý výskyt samovrážd, nízka vzdelanostná úroveň a gramotnosť, finančná bieda a provizórne obydlia. Slumy nie sú založené na rasovom, etnickom či náboženskom zložení obyvateľov a vzhľadom na ekonomickú situáciu je pre ich obyvateľov nemožné slumy opustiť.

Pozri ajUpraviť

Iné projektyUpraviť

  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému slumy.