Populácia

rozlišovacia stránka

Populácia môže byť:

 • súhrn obyvateľstva; počet obyvateľov
 • v demografii:
  • ľudská populácia, teda pojem populácia (biológia) (pozri nižšie) aplikovaný na druh človek
  • súbor osôb, ktoré sa vyskytujú v určitom období na určitom ohraničenom území; čiže obyvateľstvo s určitým špecifickým znakom (napr. mestská populácia a pod.); v ekonómii zodpovedá aj súboru potenciálnych výrobcov a/alebo spotrebiteľov
  • zriedka: rozmnožovanie ľudí, obyvateľstva
 • v biológii:
  • súbor jedincov jedného druhu na určitom prirodzene vymedzenom priestore v určitom čase, ktorý sa reprodukuje v priebehu veľkého počtu generácií, pozri populácia (biológia)
  • taxonomická kategória, pozri populácia (taxonómia)
 • v genetike: genotypovo rôznorodý súbor jedincov toho istého druhu, ktorí sú spolu geneticky príbuzní a svojím genotypom sa podieľajú na spoločnom genofonde, pozri populácia (genetika)
 • v ekológii: súbor jedincov jedného taxónu (teda nie len druhu), ktorý sa v určitom období vyskytuje v určitej oblasti, pozri populácia (ekológia)
 • v astronómii: hviezdna populácia, synonymum: hviezdny podsystém
 • v štatistike: základný súbor (pozri aj štatistický súbor)

Iné projekty upraviť

 •   Wikicitáty ponúkajú citáty od alebo o Populácia
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.