Amenhotep I.

(Presmerované z Amenhotep I)

Amenhotep I. Džeserkare alebo Amenofis I. bol faraón v starovekom Egypte. Patrí do 18. dynastie a bol to druhý vládca Novej ríše. Vládol v rozmedzí približne 1525 pred Kr. – 1504 pred Kr.

Amenhotep I. so svojou matkou Ahmose-Nefertari
Amenhotep I v hieroglyfoch
praenomen alebo trónne meno
M23
t
L2
t
raDsrkA
nomen alebo vlastné meno
G39N5
imn
n
Htp
t p

Amenhotep I. bol tretí syn Ahmosa a Nefertari. Jeho dvaja starší bratia zomreli mladí a tak mu nič nestálo v ceste na trón. Ako panovník zaniká trochu v tieni svojho veľkého predchodcu Ahmoseho I., ktorý oslobodil Egypt spod vyše storočnej nadvlády ázijských Hyksósov a obnovil jeho nezávislosť. V Egypte upevnil predovšetkým jednotu krajiny dovŕšením politicko-administratívnych reforiem Ahmoseho I., zabezpečil rozvoj poľnohospodárstva a obnovu zavlažovacích zariadení, podporoval výrobu a spracovanie kovov, hlavne nedávno objaveného bronzu. Osobitne sa staral o výstavbu miest a dedín zničených Hyksósmi. Dal sa pochovať pri dnešnej Dra Abú´n-Nage. Okrem toho si dal vytesať hrobku v Údolí kráľov, ale ostala nedokončená. Ako vieme robotníci v dedine Dér el-Medíne ho uctievali ako ochranného boha Údolia kráľov. Rovnakú božskú poctu preukazovali aj jeho matke Nefertari. Amenhotep I. mal jedného syna, Amunemhat, so svojou kráľovnou Ahhotep II., ktorý ako dvojročný zomrel. Nenechal potomkov a tak sa jeho nástupcom stal jeho vojenský veliteľ Thutmose I.

O stavbách Amenhotepa I. vieme hlavne z písomných pamiatok. V Amonovom chráme vo Wasete (dnešný Karnak), ktorý dal zväčšiť a vyzdobiť, sa z nich podarilo identifikovať zvyšky malého chrámu z alabastru; roku 1947 ho francúzsky architekt H. Chévrier zrekonštruoval. Pri ôsmom pylóne sa zachovala jeho kolosálna socha, ktorá pochádzala až z neskorších čias.

Archeológia

upraviť

Jeho pôvodná hrobka pri Dra Abú´n-Nage je odpradávna vyplienená. Napriek tomu sa zachovala jeho múmia i s pozlátenou drevenou rakvou. Pred lupičmi ju zachránili „kňažskí králi“ z 21. dynastie, ktorí ju dali preniesť aj s múmiami iných kráľov do tajného úkrytu pri Dér el-Bahrí. Tam ju potom objavili novovekí lupiči, ktorým prišiel na stopu riaditeľ Egyptského múzea Francúz Gaston Maspero a uložil ju do múzea v Káhire. Táto múmia bola posypaná kvetmi a našla sa tam aj jedna včela, ktorá bola taktiež mumifikovaná. Zo sochárskych vyobrazení Amenhotepa I. je azda najlepšia jeho neveľká trónna socha v Egyptskom múzeu v Turíne.

Externé odkazy

upraviť
  • SPŠH Košice Zdroj, z ktorého (pôvodne) čiastočne čerpal tento článok


Amenhotep I.
Vladárske tituly
Predchodca
Ahmose I.
Egyptský faraón
1525 pred Kr.1504 pred Kr.
Nástupca
Thutmose I.