Ahmose I.

zakladateľ 18. dynastie a prvý vládca Novej ríše

Ahmose I. (známy aj ako Amasis I alebo Amosis I.; trónne meno: Nebpehtejre) bol faraón v starovekom Egypte a zakladateľ 18. dynastie a prvý vládca Novej ríše. Vládol približne v roku 1550 pred Kr.1525 pred Kr.

Ahmose I.

Tvár múmie Ahmoseho I.

Obdobie panovania
18. dynastia
1550 – 1525 (±10) pred Kr.

Vlastné meno

G39N5
iaHmss

(Reov syn) Ahmose (jˁḥ-ms(jw))
Zrodil sa mesiac

Trónne meno

M23
t
L2
t
ra
nb
F9t
t

Nebpehtire (nb-pḥtj-rˁ)
Pán sily je Re

M23
t
L2
t
ra
nb
F9F9F9

Nebpehutre (nb-pḥwt-rˁ)
Pán síl je Re

Horovo meno

G5
aAxprw

(Hor) Aacheperu (ˁ3-ḫprw)
s veľkým zjavením

G5
E1mwAst

(Hor) Kaemuaset (k3-m-w3st)
Býk z Vasetu

Meno Oboch paní

G16
t
t
A53ms
t
w

Tutmesut (twt-mswt)
Dokonalý v zrodení

Meno Zlatého Hora

G8
Tz
z
N17
N17

Cesetauej (ṯs-t3wj)
Obe zeme sú zviazané

Abydoský zoznam kráľov

raF9nb

66: Nebpehtire (nb-pḥtj-rˁ)

Sakkársky zoznam kráľov

raF9nb

47: Nebpehtire (nb-pḥtj-rˁ)

Grécke formy menaἈμὼς (Manehto SIA), Ἄμωσις (Manehto EK)
Latinské formy menaAmoses (Manehto EK)

Patrí medzi najvýznamnejších panovníkov starovekého Egypta. Zaslúžil sa o historické ukončenie nadvlády ázijských Hyksósov. Jeho brat bol Kamose a otec Sekenenre, ktorí vládli vo Wesete nad Horným Egyptom. Podľa Egyptských pamätihodností vládol 25 rokov, posledný datovaný dokument je z 22. roka vlády. Víťazstvo nad Hyksósmi stálo veľa krvi a času. Títo dobyvatelia sa cítili v Egypte ako doma. Je možné, že ich králi (po egyptsky hekau chasut) ovládli len Dolný Egypt, kde si vybudovali opevnené mesto Hutwarete (v neskoršom Džanete) a Horný Egypt nikdy nedobyli. Prvý, o ktorom vieme, že sa im postavil na odpor bol kráľ Sekenenre, no padol v boji. Po ňom znovu povstal jeho syn a nástupca Kamose, Apopi II., ale mesto ubránil. Úspechy Kamoseho umožnili potom Ahmosemu I., aby boj víťazne dokončil.

Ahmose I. bol vynikajúci vojvodca a organizátor. V stupajach svojho predchodcu sa vypravil na sever, s vojskom a loďstvom sa dostal pred Hutwartet a mocným úderom ho dobyl. Zvyšky jeho vojsk vyhnal za východné hranice Egypta a prenasledoval ich hlboko do Ázie, kde postupne zničil všetky ich oporné body. Zlikvidoval vyše dvestoročnú anarchiu a nastolil v krajine vládu podľa domácich tradícií. Dal vyčistiť zavlažovacie kanály, postaviť zničené mestá a obnoviť chrámy zrúcané Hyksósmi (medzi nimi aj prastarý chrám v Mennofere čiže Memfise). Pochovať sa dal na starom pohrebisku Wasetských kráľov pri dnešnej Dra Abú ´n-Nage. Nechal si tam postaviť pyramídu. Malou pyramídou si dal ozdobiť svoj symbolický hrob v Abdžu (Abyde). Jeho hrobku síce vykradli už v staroveku, ale múmiu sa už predtým podarilo „kňazským kráľom“ z 21. dynastie zachrániť.

Potomkovia

upraviť

Ahmose I. sa oženil s Ahmose-Nefertari, svojou sestrou a mali niekoľko detí vrátane:

  • Merytamun – najstaršia dcéra Ahmose-Nefertari (zomrela mladá)
  • Tair – dcéra Kasmut
  • Satamun – druhá dcéra Ahmose-Nefertari (zomrela mladá)
  • Saamen – najstarší syn Ahmose-Nefertari (zomrel ako dieľa)
  • Aahotep – tretia dcéra Ahmose-Nefertari (stala sa kráľovnou)
  • Amenhotep I. – tretí syn Ahmose-Nefertari (faraón)
  • Satkames – štvrtá dcéra Ahmose-Nefertari (zomrela vo veku 30 rokov)
  • Henttameh – dcéra Thenthapi
  • Ahmose – dcéra

Jeho syn, Amenhotep I, bol jeho následník.

Archeológia

upraviť

Roku 1881 jeho múmiu našli archeológovia, ktorí išli po stopách arabských vykrádačov hrobov. Objavili ju spolu s múmiami ďalších kráľov Novej ríše v tajnom úkryte pri Dér el-Bahrí. Dnes je aj s drahocennou pozlátenou truhlou v Egyptskom múzeu v Káhire.

Externé odkazy

upraviť
  • SPŠH Košice Zdroj, z ktorého (pôvodne) čiastočne čerpal tento článok


Ahmose I.
Vladárske tituly
Predchodca
Kamose
Egyptský faraón
1550 pred Kr.1525 pred Kr.
Nástupca
Amenhotep I.