Sakkársky zoznam kráľov

Sakkársky zoznam kráľov je súbor mien 58 kráľov starovekého Egypta na stene súkromnej hrobky kňaza a „predstaveného všetkých prác na kráľovských monumentoch“ Cunereja z obdobia vlády Ramesseho II. (okolo 1279 – 1213 pred Kr.). Objavená bola roku 1861 na starovekom pohrebisku pri dedine Sakkára v Egypte.[1]

Zoznam obsahuje 58 kráľovských mien, od Adžiba (1. dynastia) po Ramesseho II. (19. dynastia) v opačnom poradí. Opomína Prvé prechodné obdobie, „vládcov Druhého prechodného obdobia, Hyksósov a tých panovníkov …, ktorí boli spätí s kacírskym Achnatonom.[2] Kartuše s menami, z ktorých sa zachovalo len 47, sú značne poškodené. Počet vládcov, ktorých zoznam spomína, nie je kompletný, napr. uvádza len dvoch faraónov 1. dynastie. Na niektorých miestach zoznamu nie sú panovníci správne chronologicky zaradení. Zoznam sa dnes nachádza v Egyptskom múzeu v Káhire.

Kresba kráľovského zoznamu v stave z roku 1904

Zoznam panovníkov

upraviť

V zozname je spodný a vrchný rad mien spojený do jednej tabuľky. V nej je poradové číslo (#), transliterácia mena panovníka z nápisu, jeho prepis, ustálené meno a príslušná dynastia (D).[3]

# nápis prepis panovník D
1 mry-b3-pn Merbiapen Merbiape Hor-Adžib 1
2 qbḥw Kebehu Kebhu Hor-Kaa 1
3 b3.w-nṯr Baunecer Bedžau Hor-Hetepsechemuej 2
4 k3-k3.w Kakau Kakau Hor-Raneb (Nebre) 2
5 b3-nṯr-w Baneceru Beneceru Hor-Ninecer 2
6 w3ḏ-l3s Vadžlas Vadžnes Veneg 2
7 snḏ Senedž Senedž 2
8 nfr-k3-rˁ Neferkare Neferkare I. 2
9 nfr-k3-zkr Neferkasokar Neferkasokar 2
10 ḥw-ḏf3 Hudžefa Hudžefa I. 2
11 bby Bebej Džadžaj Horsutech-Chasechemuej 2
12 ḏsr Džoser Nubhor Hor-Necerichet (Džoser) 3
13 ḏsr-ttj Džoserteti Džoserteti Hor-Sechemchet 3
14 nb-k3-rˁ Nebkare Hor-Chaba 3
15 ḥw-nj Hunej Hunej 3
16 s-nfr-w(j) Snofru Snofru Hor-Nebmaat 4
17 ḫ(w)j=f-w(j) Khufu Chufu Hor-Medžedu 4
18 ḏd=f-rˁ Radžedef Radžedef Hor-Cheper (Džedefre) 4
19 ḫˁ(j)=f-rˁ Rachef Rachef Hor-Veserib (Chafre) 4
20 [mn-k3.w-rˁ] [Menkaure] Menkaure Hor-Kachet[pozn 1] 4
21 ?  
22 ?  
23 ?  
24 ?  
25 wsr-k3[=f] Veserka[f] Veserkaf Hor-Irmaat 5
26 s3ḥ-w-rˁ Sahure Sahure Hor-Nebchau 5
27 nfr-jrj-k3-rˁ Neferirkare Neferirkare (I.) Kakai 5
28 špss-k3-rˁ Šepseskare Šepseskare Neceruser 5
29 ḫˁ(j)-nfr-rˁ Chaneferre Raneferef Isi (Neferefre) 5
30 mn-k3-ḥr(w) Menkahor Menkauhor Kaui 5
31 m3ˁ.t-k3-rˁ Maatkare Džedkare Isesi 5
32 wnjs Venis Venis Hor-Vadžtauej 5
33 ttj Teti Teti II. Hor-Seheteptauej 6
34 ppy Pepi Merire Pepi I. 6
35 mr(j)-n-rˁ Merenre Merenre I. Nemtiemsaf 6
36 nfr-k3-rˁ Neferkare Neferkare Pepi II. 6
37 sbk-k3-rˁ Sebekkare Neitokret / Necerkare Siptah 6
38 m3ˁ-ḫrw-rˁ Maacherure Maacherure Amenemhet IV. 12
39 nj-mˁ3.t-rˁ Nimaatre Nimaatre Amenemhet III. 12
40 ḫˁ(j)-k3-rˁ Chakare Chakaure Senusret III. 12
41 ḫˁ(j)-ḫpr-rˁ Chacheperre Chacheperre Senusret II. 12
42 nbw-k3-rˁ Nebkare Nebkaure Amenemhet II. 12
43 ḫpr-k3-rˁ Cheperkare Cheperkare Senusret I. 12
44 s-ḥtp-jb-rˁ Sehetepibre Sehetepibre Amenemhet I. 12
45 s-ˁnḫ-k3-rˁ Sanchkare Sanchkare Mentuhotep III. 11
46 nb-ḥ3pt-rˁ Nebhepetre Nebhepetre Mentuhotep II. 11
47 nb-pḥt.j-rˁ Nebpehtire Nebpehtire Ahmose I. 18
48 ḏsr-k3-rˁ Džeserkare Džeserkare Amenhotep I. 18
49 [ˁ3-ḫpr-k3-rˁ] [Aacheperkare] Aacheperkare Thutmose I. 18
50 [ˁ3-ḫpr-n-rˁ] [Aacheperenre] Aacheperenre Thutmose II. 18
51 [mn-ḫpr-rˁ] [Mencheperre] Mencheperre Thutmose III. 18
52 [ˁ3-ḫpr.w-rˁ] [Aacheperure] Aacheperenre Amenhotep II. 18
53 [mn-ḫpr.w-rˁ] [Mencheperure] Mencheperure Thutmose IV. 18
54 [nb-mˁ3.t-rˁ] [Nebmaatre] Nebmaatre Amenhotep III. 18
55 [ḏsr-ḫpr.w-rˁ stp]-n-[rˁ] [Džesercheperure Setep]en[re] Džesercheprure Setepenre Haremheb 18
56 mn-[pḥt.j-rˁ] Men[pehtire] Menpehtire Ramesse I. 19
57 [mn]-mˁ3.t-[rˁ] [Men]maat[re] Menmaatre Setchi I. 19
58 [wsr-mˁ3.t-rˁ] stp-n-rˁ [Vesermaatre] Setepenre Vesermaatre Setepenre Ramesse II. 19

Poznámky

upraviť
  1. (Beckerath 1997, s. 216) rekonštruuje miesta 20–24 takto: 20 – Bicheris, 21 – Mykerinos, 22 – Šepseskaf, 23 – Tamftis a 24 necháva s otáznikom.

Referencie

upraviť
  1. Morkot 2005, s. 74
  2. Verbrugghe a Wickersham 2001, s. 104
  3. Mená podľa (Bareš, Veselý a Gombár 2009, s. 708–715), s prihliadnutím k (Baker 2008), (Beckerath 1997) a (Shaw 2003).

Literatúra

upraviť
  • Baker, Darrell (2008) (anglicky), The encyclopedia of the Egyptian pharaohs, Oakville, CT: Bannerstone Press, ISBN 9780977409440 
  • Bareš, Ladislav; Veselý, Rudolf; Gombár, Eduard (2009) (česky), Dějiny Egypta, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, ISBN 9788071069713 
  • Beckerath, Jürgen von (1997), Chronologie des pharaonischen Ägypten: Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, ISBN 9783805323109 
  • Morkot, Robert (2005), The Egyptians: An Introduction, Routledge, ISBN 0415271037 
  • Shaw, Ian, ed. (2003), Dějiny starověkého Egypta, Praha: BB/Art, ISBN 8072579754 
  • Verbrugghe, Gerald; Wickersham, John Moore (2001), Berossos and Manetho, Introduced and Translated, University of Michigan Press, ISBN 0472086871 

Pozri aj

upraviť