Abydoský zoznam kráľov

Abydoský zoznam kráľov alebo Abydoská tabuľa (staršie Abydský / Abydská …) je zoznam mien 76 kráľov starovekého Egypta na stenách Osireionu – chrámu venovanom egyptskému bohu Usirovi, ktorý vybudoval druhý panovník 19. dynastie Setchi I. v Abyde.

Sethi I. a jeho syn, budúci Ramesse II. pred zoznamom

Zoznam uvádza 76 mien faraónov vládnucich od najstarších čias až po samotného Setchiho I. Obsahuje významné informácie o panovníkoch Starej ríše a je našim jediným zdrojom, čo sa týka mnohých kráľov 7. a 8. dynastie. V zozname chýbajú mená niektorých vládcov – Hatšepsovet, Achnatona, Smenchkareho, Tutanchamóna a Ajeho – pravdepodobne preto, že boli vymazané z oficiálnych dejín Egypta. Ako zdroj vedomostí o panovníkoch je Abydoský zoznam tak významný, že je označovaný ako „Rosettská doska egyptskej archeológie“.

Je komponovaný ako blok troch horizontálnych radov, z ktorých prvé dva sú vlastný zoznam, spodný rad je opakovanie Sethiho vlastného a trónneho mena. Pred zoznamom je zobrazený Setchi I. a jeho syn Ramesse II. ako prichádzajú obetovať božskej triáde Ptah-Sokar-Usire.

Zoznam panovníkov upraviť

 
Nákres reliéfu kráľovského zoznamu

V zozname sú poradové čísla (#), transliterácia mien panovníkov uvedených na zozname, ich ustálené mená a čísla príslušných dynastií (D).[1]

# nápis prepis panovník D
1 mnj Meni Meni? Hor-Aha 1
2 ttj Teti Teti I. 1
3 itj Iti Iteti Hor-Džer 1
4 it3 Ita Ita Hor-Vadži / Džet („Had“) 1
5 sp3t.j Sepatej Semtej Hor-Den 1
6 mr(j)-bj3-p Merbiap Merbiape Hor-Adžib 1
7 smsw (?) Semsu Semsem Hor-Semerchet 1
8 qbḥ Kebeh Kebhu Hor-Kaa 1
9 b(w)ḏ3w Bedžau Bedžau Hor-Hetepsechemuej 2
10 k3-k3.w Kakau Kakau Hor-Raneb (Nebre) 2
11 b3-n-nṯr Banenecer Beneceru Hor-Ninecer 2
12 w3ḏ-ns Vadžnes Vadžnes Veneg 2
13 sndj Sendi Senedž 2
14 ḏ3-ḏ3-y Džadžaj Džadžaj Horsutech-Chasechemuej 2
15 nb-k3 Nebka Nebka? Hor-Sanacht 3
16 [?]-ḏsr-s3 …džesersa Nubhor Hor-Necerichet (Džoser) 3
17 ttj Teti Džoserteti Hor-Sechemchet 3
18 zḏs Sedžes Sedžes 3
19 nfr-k3-rˁ Neferkare Hunej (?) 3
20 s-nfr-w(j) Snofru Snofru Hor-Nebmaat 4
21 ḫ(w)j=f-w(j) Chufu Chufu Hor-Medžedu 4
22 ḏd=f-rˁ Radžedef Radžedef Hor-Cheper (Džedefre) 4
23 ḫˁ(j)=f-rˁ Rechef Rachef Hor-Veserib (Chafre) 4
24 mn-k3.w-rˁ Menkaure Menkaure Hor-Kachet 4
25 špsz-k3=f Šepšeskaf Šepseskaf Hor-Šepsechet 4
26 wsr-k3=f Veserkaf Veserkaf Hor-Irmaat 5
27 s3ḥ-w-rˁ Sahure Sahure Hor-Nebchau 5
28 k3-k3-j Kakai Neferirkare Kakai 5
29 nfr=f-rˁ Raneferef Raneferef (Neferefre) Isi 5
30 n(j)-wsr-rˁ Niuserre Niuserre Ini 5
31 mn-k3.w-ḥr(w) Menkauhor Menkauhor Kaui 5
32 ḏd-k3-rˁ Džedkare Džedkare Isesi 5
33 wn-js Venis Venis Hor-Vadžtauej 5
34 ttj Teti Teti II. Hor-Seheteptauej 6
35 wsr-ka3-rˁ Veserkare Veserkare 6
36 mr-y-rˁ Merire Merire Pepi I. 6
37 mr(j)-n-rˁ Merenre Merenre I. Nemtiemsaf 6
38 nfr-k3-rˁ Neferkare Neferkare Pepi II. 6
39 mr(j)-n-rˁ s3-m-s3=f Merenre Saemsaf Merenre II. Nemtiemsaf 6
40 nṯr(j)-k3-rˁ Necerikare Neitokret / Necerkare Siptah 7/8
41 mn-k3-rˁ Menkare Menkare 7/8
42 nfr-k3-rˁ Neferkare Neferkare II. 7/8
43 nfr-k3-rˁ nby Neferkare Nebi Neferkare Nebi 7/8
44 ḏd-k3-rˁ šm3j Džedkare Šemai Džedkare Šemaj 7/8
45 nfr-k3-rˁ ḫndw Neferkare Chendu Neferkare Chendu 7/8
46 mr(j)-n-ḥr(w) Merenhor Merenhor 7/8
47 z-nfr-k3 Seneferka Seneferka Neferkamin 7/8
48 n(j)-k3-rˁ Nikare Nikare 9
49 nfr-k3-rˁ tr(r)rw Neferkare Tereru Neferkare Tereru 9
50 nfr-k3-ḥr(w) Neferkahor Neferkahor 9
51 nfr-k3-rˁ ppysnb Neferkare Pepiseneb Neferkare Pepiseneb 9
52 z-nfr-k3 ˁnw Seneferka Anu Nefer Neferkamin Anu 9
53 q3j-k3.w-rˁ Kakaure Kakare Ibi (I.) 9
54 nfr-k3.w-rˁ Neferkaure Neferkaure 9
55 nfr-k3.w-ḥr(w) Neferkauhor Neferkauhor Chuiujhapi 9
56 nfr-jrj-k3-rˁ Neferirkare Neferirkare (II.) Hor-Džemedžibtauej 9
57 nb-ḥ3pt-rˁ Nebhepetre Nebhepetre Mentuhotep II. 11
58 s-ˁnḫ-k3-rˁ Sanchkare Sanchkare Mentuhotep III. 11
59 s-ḥtp-jb-rˁ Sehetepibre Sehetepibre Amenemhet I. 12
60 ḫpr-k3-rˁ Chaperkare Cheperkare Senusret I. 12
61 nbw-k3.w-rˁ Nebkaure Nebkaure Amenemhet II. 12
62 ḫˁ(j)-ḫpr-rˁ Chacheperre Chacheperre Senusret II. 12
63 ḫˁ(j)-k3.w-rˁ Chakaure Chakaure Senusret III. 12
64 n(j)-mˁ3.t-rˁ Nimaatre Nimaatre Amenemhet III. 12
65 m3ˁ-ḫrw-rˁ Maacherure Maacherure Amenemhet IV. 12
66 nb-pḥt.j-rˁ Nebpehtire Nebpehtire Ahmose I. 18
67 ḏsr-k3-rˁ Džeserkare Džeserkare Amenhotep I. 18
68 ˁ3-ḫpr-k3-rˁ Aacheperkare Aacheperkare Thutmose I. 18
69 ˁ3-ḫpr-n-rˁ Aacheperenre Aacheperenre Thutmose II. 18
70 mn-ḫpr-rˁ Mencheperre Mencheperre Thutmose III. 18
71 ˁ3-ḫpr.w-rˁ Aacheperure Aacheperenre Amenhotep II. 18
72 mn-ḫpr.w-rˁ Mencheperure Mencheperure Thutmose IV. 18
73 nb-m3ˁt-rˁ Nebmaatre Nebmaatre Amenhotep III. 18
74 ḏsr-ḫpr.w-rˁ stp-n-rˁ Džesercheprure Setepenre Džesercheprure Setepenre Haremheb 18
75 mn-pḥt.j-rˁ Menpehtire Menpehtire Ramesse I. 19
76 mn-m3ˁ.t-rˁ Menmaatre Menmaatre Setchi I. 19

Galéria upraviť

Referencie upraviť

  1. Mená podľa (Bareš, Veselý a Gombár 2009, s. 708–715), s prihliadnutím k (Baker 2008), (Beckerath 1997) a (Shaw 2003).

Literatúra upraviť

  • Baker, Darrell (2008) (anglicky), The encyclopedia of the Egyptian pharaohs, Oakville, CT: Bannerstone Press, ISBN 9780977409440 
  • Bareš, Ladislav; Veselý, Rudolf; Gombár, Eduard (2009) (česky), Dějiny Egypta, Praha: Nakladatelství Lidové noviny, ISBN 9788071069713 
  • Beckerath, Jürgen von (1997), Chronologie des pharaonischen Ägypten: Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, ISBN 9783805323109 
  • Shaw, Ian, ed. (2003), Dějiny starověkého Egypta, Praha: BB/Art, ISBN 8072579754 

Zdroj upraviť

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Abydos King List na anglickej Wikipédii.

Pozri aj upraviť

Iné projekty upraviť

Externé odkazy upraviť