Hor-Aha

Obdobie panovania
1. dynastia
okolo 3125 (±125) pred Kr.
(Schneider: 2980)

Horovo meno

G5
D34

(Hor) Aha (ˁḥ3) – Bojujúci Hor

Aha alebo Hor-Aha je v súčasnosti považovaný za 2.vládcu 1. dynastie starovekého Egypta (za prvého je považovaný Narmer). Jeho totožnosť, život a dokonca i poradie v zozname vládcov je sporné, pretože pre toto obdobie egyptských dejín nám chýbajú hodnoverné záznamy.

Ak máme veriť staroegyptským zdrojom, jeho otcom bol kráľ Narmer, zjednotiteľ Egypta. Meno Hor-Aha (Hor bojujúci) je trónne meno, rodné meno tohoto vládcu bolo Itej. Aha sa stal kráľom približne v 33. La roku a vládol do 62 rokov. Podľa povesti ho odniesol hroch, zviera boha Sutecha. Podľa iného podania zahynul Hor-Aha pri love hrocha, ak by bol legendárnym kráľom Menim.

Podľa niektorých egyptológov bol Hor-Aha v skutočnosti Meni, a teda on prvý zjednotil Egypt.