Smenchkare

Obdobie panovania
18. dynastia
1337 – 1333 (±5) pred Kr.

Vlastné meno

G39N5
hrwz
mnx
kADsrxpr
Z2s

(Reov syn) Semenchkare-djesercheperu
(smnḫ-k3-rˁ ḏsr-ḫpr.w)

Trónne meno

M23
t
L2
t
hrwanxxpr
Z2s

Anchcheperure (ˁnḫ-ḫpr.w-rˁ)

Grécke formy menamožno Ραθως (Ratós/Rathós) (Manehto SIA)

Smenchkare alebo Smenchkare-džesercheperu, trónnym menom Anchcheperure, bol faraón v starovekom Egypte. Patrí do 18. dynastie a bol v poradí jedenástym faraónom tejto dynastie. Vládol v rozmedzí približne 1337 – 1333 pred Kr.[1]

Nastúpil na trón po svojom bratovi Achnatonovi, za ktorého vlády zastával v posledných rokoch hodnosť vicekráľa. Ako vicekráľ si počínal podľa všetkého veľmi obratne a súčasne udržiaval korektné styky s Amonovými kňazmi. Keď Achnaton zomrel, bol Schmenkare pre nich prijateľnou osobou na trón a tak ho uznali za kráľa. Pri korunovácií prijal meno Anchecheperure. Hypotéza o Smenchkareho násilnej smrti sa zakladá najmä na pozostatkoch jeho hrobovej výbavy.

Jeho hrobku objavil Th. M. Davis v Údolí kráľov. Podľa prvých nálezov, najmä nápisoch a vyobrazení, hrobka patrila kráľovnej Teje, no neskôr sa našla múmia muža. Egyptológovia následne na základe nájdených faktov predpokladali, že múmia by mohla patriť Achnatonovi. Podľa veku však patrila mladšiemu mužovi, pravdepodobne Smenchkaremu. Mätúce na celom náleze bolo, že hrobová výbava pozostávala z niekoľkých častí, patriacich rôznym príslušníkom kráľovskej rodiny. Schmenkareho múmia a rakva aj s hrobovou výzdobou je dnes v Egyptskom múzeu v Káhire. Zachovalo sa pomerne málo jeho vyobrazení a nedá sa vždy s určitosťou povedať, či patria práve jemu. Najznámejšia je socha, ktorá ho zobrazuje ako boha Usira. Dnes sa nachádza v parížskom Louvri. Ostatné zobrazenia tvorí len niekoľko reliéfov z Achetatonu, z ktorých najznámejšie sú dva, umiestnené dnes v Berlíne.

Referencie

upraviť

Literatúra

upraviť
  • Beckerath, Jürgen von (1997), Chronologie des pharaonischen Ägypten: Die Zeitbestimmung der ägyptischen Geschichte von der Vorzeit bis 332 v. Chr., Mainz am Rhein: Verlag Philipp von Zabern, ISBN 9783805323109 

Externé odkazy

upraviť
  • SPŠH Košice Zdroj, z ktorého (pôvodne) čiastočne čerpal tento článok


Smenchkare
Vladárske tituly
Predchodca
Achnaton
Egyptský faraón
1337 pred Kr.1333 pred Kr.
Nástupca
Tutanchamón