Amnestia (novogr. amnéstia – zabudnutie) je hromadné odpustenie trestov za určité trestné činy prostredníctvom milosti najvyšších ústavných orgánov, obyčajne hlavy štátu.[1] Na Slovensku vyhlasuje amnestiu prezident republiky.

Na rozdiel od individuálne udelenej milosti sa amnestia týka buď všetkých odsúdených alebo len niektorých skupín (napríklad len za niektoré zločiny). Môže byť obmedzená napríklad výškou trestu.

Pre našu krajinu sú významné dve amnestie:

Referencie upraviť

Iné projekty upraviť