Anafora (poetika)

opakovanie rovnakého slova na začiatku po sebe idúcich veršov

Anafora je slovná figúra, opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na začiatku po sebe idúcich veršov alebo viet, opak epifory.

Anafora (z gréc. znovuuvedenie i epanafora): štylistická figúra, ktorá vzniká opakovaním tých istých slov alebo skupiny slov na začiatku za sebou idúcich veršov, prípadne viet v prozaických textoch. Anafora je vhodným prostriedkom na vytváranie vetného paralelizmu. Na začiatku jednotlivých veršov či viet v próze sa obyčajne opakuje významové jadro, ku ktorému sa pridávajú nové výpovede, metafory a iné básnické trópy. V tvorbe nadrealistov sa k anafore priraďujú rozličné asociácie vytvárajúce medzi sebou ostré významové kontrasty, prípadne zabezpečujúce gradáciu.

Nadrealistická tvorba priam oplýva anaforou:

  • Ostávajte zdravé vilky nocou zmietnuté
  • Ostávajte zdravé hlavy tŕním ovité
  • Ostávajte zdravé kolieska na dvojkolke
  • Ostávajte zdravé drobné mince v tobolke
  • Ostaň aj ty zdravý medicejský kardinál
  • Že si Boccaciovi pri básnení radieval

(Š. Žáry: Bronzová vlčica)

V slov. naturizme sa anafora stáva vhodným prostriedkom lyrizácie prózy a zároveň zabezpečuje využívanie vetného paralelizmu a priraďovanie rozličných asociácií akoby pod seba. Uplatňuje sa pritom simultánnosť radenia výpovedí, čo je charakteristický znak lyriky oproti sukcesívnosti prevládajúcej v epike: Po chvíli ozve sa zdola, z hmly, jemný klepot. Klepot sa pravidelne zosilňuje. Z osuhle na dne údolia vynoruje sa postava. Môže to byť blúdiaci duch tohto pustého kraja. Môže to byť zlovestný posol vojen, požiarov, hladu a moru. (D. Chrobák: Návrat O. Baláža)

Príklady anaforyUpraviť

1. ukážkaUpraviť

Jedno, či náhliš sa
jedno, či ležíš chorý
jedno, či drvíš skaly a prenášaš hory
jedno, či neprijímaš návštevy
jedno, či blúdiš v tme a cestu hľadáš pustatinou
jedno, či sedíš na lavičke v parku
alebo trpíš obrátený stene.

2. ukážkaUpraviť

Láska je rozkvitnutá ruža,
láska sú slzy v očiach muža,
láska je dieťa pri hraní,
láska sú kvety v náručí ženy,
láska je úsmev i cez slzy,
láska je odkaz tvojej mamy,
láska sú tieto moje riadky,
láska je niečo prekrásne.

DielaUpraviť

Iné projektyUpraviť