Epifora

opakovanie rovnakého slova na konci za sebou idúcich veršov

Epifora je slovná štylistická figúra, opakovanie rovnakého slova alebo skupiny slov na konci za sebou idúcich veršov alebo viet. Opak anafory.

PríkladUpraviť

  • …nech kto jak chce o nich húta
    na každom je krv prischnutá
    srdca môjho krv prischnutá…

DielaUpraviť