Analógová televízia

Analógová televízia je systém televízneho vysielania, ktorý kóduje a vysiela televízny obraz a zvuk ako analógový signál. Všetky televízne systémy, ktoré predchádzali digitálnej televízii, ako napríklad NTSC, PAL alebo SECAM, sú analógové televízne systémy.

Šum v analógovom televíznom prijímači

V musí byť vysielanie analógových televíznych systémov ukončené najneskôr 31. decembra 2011[1].

ReferencieUpraviť

  1. § 8, ods.5 Opatrenia TÚ SR č. O - 17/2008