Anamnéza

rozlišovacia stránka

Anamnéza môže byť:

  • všeobecne: rozpamätávanie sa
  • vo filozofii: rozpamätávanie sa, pozri anamnéza (filozofia)
  • v kresťanskej liturgii: pripomienka nejakej udalosti dejín spásy v eucharistickej liturgii, ktorá sa recituje po slovách ustanovenia (premenení), pozri anamnéza (bohoslužba)
  • v medicíne:
    • rozpamätúvanie na udalosti, príbehy z minulosti
    • zistenie okolností predchorobia alebo opis stavu chorého, pozri anamnéza (medicína)
  • v psychológii: súhrn údajov o duševnom vývoji, o prostredí a jeho vplyvoch, a o pôvodnej rodine danej osoby, pozri anamnéza (psychológia)
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje rozličné významy uvedeného hesla.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.