Anergia (termodynamika)

Anergia alebo nepoužiteľná energia je časť tepla, alebo energie, ktorú nemožno využiť pri danom stave okolia v procese premeny energie na prácu. Označuje sa B alebo b s indexom podľa formy energie.[1]

Vzťah anergie a exergie v T-s diagrame.

Súčet anergie a exergie predstavuje vnútornú energiu systému, alebo celkové privádzané teplo.

Anergia teplaUpraviť

Anergia tepla sa označuje BQ a vypočíta sa zo vzťahu:

 

kde:

  • BQ - anergia tepla (J)
  • Q - celkové privádzané teplo (J)
  • T - teplota zdroja tepla (K)
  • To - teplota okolia (K)

Anergia energie prúduUpraviť

Anergia energie prúdu sa označuje bh a vypočíta sa zo vzťahu:

 

kde:

  • bh - merná anergia energie prúdu (J.kg-1)
  • ho - merná entalpia prúdu pri stave okolia (J.kg-1)
  • To - teplota okolia (K)
  • s - merná entropia vstupného prúdu (J.kg-1.K-1)
  • so - merná entropia prúdu pri stave okolia (J.kg-1.K-1)

ReferencieUpraviť

  1. ANTAL, Štefan. Termodynamika. Bratislava : Edičné stredisko STU, 1992. 317 s.