Animágus je pojem z knižnej série Harry Potter spisovateľky J. K. Rowlingovovej. Je to čarodejník, ktorý sa v ľubovoľnej chvíli vie premeniť na isté zviera. Animágus sa premieňa iba to podoby jedného zvieraťa.

Animágom sa nemôže stať hocikto, len veľmi skúsený čarodejník, lebo transfigurácia musí byť prevedená bezchybne. Preto má Ministerstvo mágie zoznam animágov a takto ich môže regulovať, má spísané ich charakteristické vlastnosti. Na animága sa môže človek premeniť pomocou transfiguračného kúzla Transfero portale.

Čarodejnica alebo čarodejník, ktorí sa premenia na netopiera, môžu lietať, ale pretože majú netopierí mozog, určite zabudnú, kam chceli ísť v tej chvíli, ako vzlietnu. Preto je vždy riziko, keď sa čarodejník premieňa na nejaké zviera.

Spisovateľka J. K. Rowlingová by sa chcela premieňať na vydru, lebo animágus sa premieňa na svoje obľúbené zvieratko.

Zoznam registrovaných animágov upraviť

Zoznam neregistrovaných animágov upraviť