Anketa

rozlišovacia stránka

Anketa môže byť:

  • prieskum mienky istého okruhu osôb alebo širšej verejnosti o určitej otázke
  • v sociológii, štatistike a podobne: zisťovanie verejnej mienky kladením otázky/ok dotazníkom (zaslaným poštou, uverejneným v novinách/na internete či rozdávaným na nejakom mieste), pri ktorom odpovedajú iba osoby, ktoré chcú odpovedať, pozri anketa (nereprezentatívny prieskum)
  • v marketingu: dopytovanie, angl. survey, pozri dopytovanie (marketing)
  • porada odborníkov, znalcov
  • dotazník používaný pri ankete
Symbol rozcestia
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.