Anti- je cudzojazyčná predpona zodpovedajúca slovenskej predpone proti-.

PríkladyUpraviť