Antidiabetikum

Antidiabetikum (gr.) je prostriedok pôsobiaci proti cukrovke, napomáhajúci alebo doplňujúci liečbu cukrovky.