Anton I. Druget

Anton I. Druget(h) bol príslušník humenskej vetvy Drugetovcov..

Rodový erb umiestnený na kaštieli v Humennom

Počítal, že po smrti svojho brata Štefana IV. dostane značnú časť jeho majetku, a preto sa viac prikláňal na stranu Ferdinanda, na ktorej bol aj Štefan IV. Antonovi I. sa nakoniec splnila túžba získať väčšiu časť bratovho majetku. Mal za manželku bohatú vdovu po Gašparovi Dragffim, Annu Bátoriovú. Dal hrad Brekov spolu s kúriou v Humennom aj s majetkami v Zemplínskej a Užskej župe, okrem čiastky, ktorá patrila jeho dcére Barbore, ako úpis za 5000 zlatých.