Aorta (lat. aorta) alebo srdcovnica je najväčšia cieva človeka. Vystupuje priamo z ľavej srdcovej komory smerom nahor, zatáča sa v srdcovnicovom oblúku (arcus aortae) nadol, pokračuje v hrudníku a brušnej dutine pred chrbticou až do panvovej oblasti, kde sa rozdeľuje (lek. bifurkácia) na dve bedrové cievy (arteriae illiacae).

Ľudské srdce

Iné projekty

upraviť
  •   Commons ponúka multimediálne súbory na tému Aorta
  •   Wikislovník ponúka heslo Aorta