Apeninská oblasť

Apeninská oblasť je jedným z 11 základných fyzickogeografických celkov (oblastí) Európy. Pokrýva väčšinu Apeninského polostrova, Sicíliu, Sardíniu a Korziku.

Delí sa na: