Arbitráž

rozlišovacia stránka

Arbitráž môže byť:

  • posúdenie
  • rozhodovanie sporov v rozhodcovskom konaní (rozhodcom alebo rozhodcovským súdom), pozri rozhodcovské konanie
  • v minulosti v Česko-Slovensku a iných socialistických štátoch: skrátene hospodárska arbitráž (orgán riešiaci spory medzi socialistickými organizáciami alebo týmito organizáciami a riadiacimi orgánmi)
  • v športe: dodatočné rozhodovanie, pozri arbitráž (šport)
  • vo financiách: využitie nerovnakých cien daného objektu na rôznych miestach/trhoch na zisk rovnajúci sa rozdielu týchto cien (za absencie akýchkoľvek súvisiacich rizík), pozri arbitráž (financie)
  • v diplomacii: mierové riešenie a urovnávanie sporov a konfliktov medzi štátmi

Pozri aj

upraviť
 
Symbol rozcestia

Toto je rozlišovacia stránka. Obsahuje odkazy na rozličné stránky, ktoré by mohli mať rovnaký názov.

Ak ste sa sem dostali cez odkaz v článku, prosím, vráťte sa a opravte ho tak, aby odkazoval priamo na najvhodnejší význam.