Archaický Homo sapiens

Archaický Homo sapiens (iné – skôr zriedkavé – názvy: archaický sapiens, raný Homo sapiens, pre významy uvedené tu v prvom podnadpise aj vyspelý Homo erectus; vedecký názov Homo sapiens archaicus je zriedkavý) je označenie pre dávnejšie nálezy druhu Homo sapiens, a to buď pri širokom chápaní druhu Homo sapiens (vtedy pojem zodpovedá predovšetkým pojmu Homo heidelbergensis v širšom zmysle plus prípadne neandertálcom) alebo pri úzkom chápaní druhu Homo sapiens (vtedy pojem zodpovedá predovšetkým raným africkým nálezom anatomicky moderného človeka).

Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe široko

upraviť

U (dnes najmä nemeckých) bádateľov, ktorí pod pojem Homo sapiens zahŕňajú aj veľmi dávne nálezy, je archaický Homo sapiens označenie pre takéto dávne nálezy Homo sapiens, presnejšie pre tie nálezy, ktoré sú u iných bádateľov zaraďovaní spravidla nasledovne:

 • a) Homo heidelbergensis v širšom zmysle (celý taxón alebo jeho podstatná časť) a prípadne aj Homo antecessor (v staršej literatúre bol namiesto taxónu Homo heidelbergensis v širšom zmysle často neskorý Homo erectus, odtiaľ alternatívny názov "vyspelý Homo erectus"); alebo
 • b) ako bod a plus Homo helmei (pričom ale taxón Homo helmei sa niekedy zaraďuje pod Homo heidelbergensis alebo – aj u týchto "iných" bádateľov – pod Homo sapiens, aj keď spravidla nie pod označením "archaický" Homo sapiens); alebo
 • c) ako bod b plus nálezy raného anatomicky moderného človeka z obdobia veľmi zhruba okolo 100 000 BP z Afriky (Omo, Border Cave, Klasies River a pod.) prípadne aj z Blízkeho Východu (Kafza (Qafzeh), Schúl (Skhul)); alebo
 • d) ako bod a alebo b alebo c plus neandertálec (u autorov, ktorý neandertálca považujú za poddruh Homo sapiens)

Nasledujú príklady ("/" označuje synonymá, zdroje sú zoradené chronologicky):

Thurzo (2010, 1998)

upraviť

Thurzo pojem archaický Homo sapiens stotožňuje s anteneandertálcami (pri veľmi voľnom a jazykovo nepravdepodobnom výklade textu by sa dalo povedať, že pojem stotožňuje s celým Homo heidelbergensis).

Pietrusewsky (2008?)

upraviť

archaický Homo sapiens:

 • raný archaický Homo sapiens (od 500 000 BP do 120 000 BP) = Homo antecessor + Homo heidelbergensis
 • neskorý archaický Homo sapiens = Homo neanderthalensis

Schrenk (2008)

upraviť

archaický Homo sapiens:

 • africký raný archaický Homo sapiens – 500000–200000 BP; nálezy Kabwe, Saldanha, Ndutu, Eyasi, Bodo, Salá (Salé)
 • africký neskorý archaický Homo sapiens – 200000–100000 BP; nálezy: Florisbad, Omo/Kibish, Eliye Springs, Laetoli, Džabal Irhúd (Jebel Irhoud)
 • európsky raný archaický Homo sapiens/(časť alebo celý?) Homo heidelbergensis – do 400 000 BP
 • európsky neskorý archaický Homo sapiens/anteneandertálec/Homo steinheimensis – 400 000 – 180 000 BP; nálezy: Steinheim, Ehringsdorf, Swanscombe, Petralona, Vértesszölös, Pontnewydd, Sima de los Huesos
 • čínsky archaický Homo sapiens -od 280 000 BP

Bräuer (2007, 1996)

upraviť

a) Bräuer 2007 má:
archaický Homo sapiens:

 • raný archaický Homo sapiens – Afrika, 800/700/600 000 až 400 000/300 000 BP; nálezy: Bodo, Kapthurin, Saldanha, Thomas Quarry, Sídí Abdurrrahmán, Salá (Salé), Ndutu, Kabwe, Olduvai H11, Eyasi, Cave of Hearths
 • neskorý archaický Homo sapiens – Afrika, 400 000/300 000 BP až 200 000 BP; nálezy: Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), Kébibat (= arab. asi Kabiba), Omo 2, Eliye Springs, Wádí Dagadlé, Laetoli 18, Ileret (3884 a 999), Florisbad
 • ?čínske nálezy Ťin-niou-šan (Jinniushan), Ta-li (Dali), Ma-pa (Maba)

Nálezy od 200 000 BP (Omo 1, Herto, Singa, Omo 3, Klasies atď.) označuje už ako anatomicky moderný človek. Autor poznamenáva, že vo Foley (2001) ranému arch. H. s. zodpovedá Homo heidelbergensis, neskorému arch. H. s. zodpovedá Homo helmei a anatomicky modernému Homo sapiens zodpovedá Homo sapiens.

b) Bräuer 1996 má:
archaický Homo sapiens v širšom zmysle:

 • neandertálci  – 400 000 – 30 000 BP
 • archaický Homo sapiens v užšom zmysle:
  • Afrika – 400 000 – 130 000 BP
   • raný archaický Homo sapiens – 400 000 – 200 000 BP; nálezy: Elandsfontein, Kabwe, Ndutu, Eyasi, Salá (Salé)
   • neskorý archaický Homo sapiens – 200 000 – 130 000 BP; nálezy: Florisbad, Laetoli, Eliye Springs, Omo Kibish 2, Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), pričom napr. Florisbad a Laetoli sú už prechod k anatomicky moderným ľuďom
  • východná Ázia
   • Čína – 280 000 – 100 000 BP (z obdobia 100 000 – 30 000 BP chýbajú nálezy); nálezy: Ťin-niou-šan (Jinniushan), Ta-li (Dali), Ma-pa (Maba)
   • Indonézia – nález z Ngandongu, 100 000 BP (z obdobia 40 000 – 30 000 BP chýbajú nálezy), zaraďované aj ako Homo erectus
   • India – nález z Narmady, zaradenie sporné

Storch (2007)

upraviť

Storch 2007 pojem stotožňuje len s africkými nálezmi Homo heidelbergensis (Kabwe, Bodo, Florisbad, Saldanha),

Harvati (2007)

upraviť

Harvati 2007 píše, že staršie sa Homo heidelbergensis (eur. a africké a možno ázijské nálezy) zaraďoval ako Homo erectus alebo spolu s neandertálcami a inými stredno- a mladopleistocénnymi nálezmi ako „archaický Homo sapiens“.

Vančata (2007)

upraviť

Vančata 2007 má:
archaický Homo sapiens v širšom zmysle/?Homo heidelbergensis v širšom zmysle:

 • raný archaický Homo sapiens/Homo heidelbergensis - od 700 000 BP (v Európe od 600 000 BP); nálezy: v Afrike: Bodo (600 000), Kabwe (Broken Hill; 350 000), Ndutu (350 000), v Európe a záp. Ázii: Mauer (550 000), Gešer Bnot Jaakov (arab. Džisr Banát Jakúb; 500 000), Fontana Ranuccio (450 000), Boxgrove (400 000), Bilzingsleben (400 000), Vértesszőlős (350 000), Sima de los Huesos (Atapuerca; 500 000), Petralona (sporné zaradenie; 300 000)
 • archaický Homo sapiens v užšom zmysle/mladšie formy archaického Homo sapiens - od 300 000 BP (niektoré africké sú staršie); nálezy: v Afrike: ??Elandsfontein (350 000), Cave of Hearths (450 000), Salá (Salé, 400 000), Thomas Quarry (400 000), Sídí Abdrurrahmán (Sidi Abderrahman; 400 000), Olduvai Gorge – Ndutu (300 000), Wádí Dagadlé (250 000), Eyasi (200 000), Kébibat (=arab. asi Kabiba, Rabat, 200 000), v Ázii: ?Narmada (300-250 000), ?Ta-li (Dali, 200 000), Ma-pa (Maba, 200 000), v Európe a záp. Ázii: ?Swanscombe (300 000), Zuttíja (Zuttiyeh, 300 000), ?Arago (hlavný text sa líši od tabuľky; 280 000), Steinheim (250 000), Pontnewydd (220 000), Ehringsdorf (200 000), Biache (190 000), Montmaurin (160 000), Lazaret (160 000), Fontéchevade (160 000), Orgnac III (160 000), Prince (150 000), Bourgeois-Delaunay/La Chaise (150 000); ?? vrátane Homo helmei (300 000 - 200 000 BP v Afrike), napr.?Džabal Irhúd (Jebel Irhoud; hlavný text sa líši od tabuľky), Florisbad


Treba dodať, že táto sekcia knihy je terminologicky značne popletená.

Soukup (2005), Cambridge Dictionary (2005)

upraviť

Soukup 2005 aj Cambridge Dictionary 2005 aj Lewin a Foley (2004) pojem stotožňuje s Homo heidelbergensis v širšom zmysle.

Schwartz a Tattersall (2005)

upraviť

Tento zdroj síce píše, že archaický Homo sapiens je tradičný názov pre prakticky všetky nálezy medzi Homo erectus a Homo sapiens, ale pri konkrétnom menovaní nálezov, ktoré sa tradične radia pod archaického Homo sapiens má Homo heidelbergensis aj Homo neanderthalensis oddelene (nie je jasné, či len z praktických dôvodov alebo je za tým terminologický úmysel); konkrétne ako nálezy tradične radené pod archaického Homo sapiens uvádza: Florisbad, Ndutu, Ngaloba (LH 18), Jebel Irhoud 1 (Džabal Irhúd), Dár as-Sultán (Dar es-Soltane), Jebel Irhoud 3 (Džabal Irhúd), Klasies River Mouth (okrem AP 6222), Fish Hoek, Boskop, Border Cave 5, (?)Cave of Hearths, Omo Kibish 1 a 2, Singa, Eliye Springs, Džabal Kafza (Jebel Qafzeh; okrem 1, 2, 9 a 11)a Schúl (Skhul).

McKee (2005)

upraviť

McKee, J. K. et al.: Understanding human evolution, 2005 pojem stotožňuje s väčšinou toho, čo sa obyčajne označuje ako Homo heidelbergensis v širšom zmysle (McKee sám používa – ale len sekundárne – užšie chápanie pojmu Homo heidelbergensis).

Brockhaus (2005)

upraviť

Brockhaus 2005 – 2006 má:
archaický Homo sapiens – od 600 000 – vyše 100 000 BP (neandertálci sú zvlášť)

 • raný archaický Homo sapiens – najstarší nález: Bodo
 • neskorý archaický Homo sapiens – nálezy: Kabwe, Steinheim, Swanscombe

Коltes, T. (2004/2005)

upraviť

Koltes, T. má jednak:
archaický Homo sapiens (A)/Homo heidelbergensis v širšom zmysle:

 • Homo heidelbergensis v užšom zmysle/európski anteneandertálci/európski preneandertálci – t. j. Európa, nálezy: Mauer, Arago, Petralona a Ceprano (teda vrátane Homo cepranensis)
 • Homo rhodesiensis (sensu Hublin) – t. j. Afrika

a na inom mieste má:
archaický Homo sapiens(B)/vyspelý Homo erectus – t. j. len Afrika (plus prípadne východná Ázia a Blízky východ):

 • raný archaický Homo sapiens/(pre Afriku alternatívne:) Homo rhodesiensis (sensu Hublin), teda súčasť Homo heidelbergensis v širšom zmysle – 500 000 – 300 000 BP; nálezy:v Afrike:Ndutu, Bodo, Eyasi 1 a 2, Ileret (KNM-ER 3884), Saldanha (Elandsfontein), Kabwe 1 a možno Kabwe 2, Salá (Salé), možno Rabat, možno Sídí Abdurrahmán, Berg Aukas, Thomas Cave; (prípadne) v Číne: Ta-li (Dali)
 • neskorý archaický Homo sapiens/(pre Afriku alternatívne:) Homo helmei – 300 000 – 100 000 BP (podľa Stringera 260 000 – 130 000); nálezy:v Afrike: Laetoli, Omo 2, Eliye Springs 11693, Florisbad, možno Džabal Irhúd, možno KNM-ER 999, možno KNM-ER 3884, možno Singa, možno Haua Fteah, možno Magára el-Alijá (Mugharet el Aliya), (prípadne) v Číne: Ma-pa (Maba), Sü-ťia-jao (Xujiayao); patrí sem aj Homo sapiens idaltu (podľa Stringera patrí už medzi raných moderných Homo sapiens)
 • raný alebo neskorý archaický Homo sapiens (nejasne formulované) – nálezy: BOU-VP-2/66 Daka, Ngandong, Zuttíja (Zuttiyeh)
 • raný moderný Homo sapiens – okolo (?)100/130 000 BP; nálezy: Omo 1 (možno je starší), Mumba XXI, Klasies River Mouth, Equus Cave, Die Kelders Cave, Džabal Irhúd 2, možno Border Cave, možno Singa (porov. vyššie), možno Laetoli (porov. vyššie), možno Dár es-Sultán

Z uvedeného vidno, že archaický Homo sapiens (tu označený ako) A zahŕňa aj európske nálezy typu Mauer (asi nezahŕňa raného moderného Homo sapiens a o zaradení Homo helmei sa nič nehovorí), kým archaický Homo sapiens (tu označený ako) B nezahŕňa európske nálezy typu Mauer, zahŕňa raného moderného Homo sapiens a zahŕňa Homo helmei.

Bramblett (2004)

upraviť

archaický Homo sapiens

 • Homo sapiens soloensis – 400 – 100 000 BP; Afrika, Európa, Ázia; nálezy: Arago [#21]; Ta-li (Dali); Laetoli [L. H. 18]; Ma-pa (Mapa); Ndutu; Ngandong [#7]; Omo [Omo 2]; Steinheim; ?Swanscombe; vrátane Homo kanamensis
 • Homo sapiens rhodesiensis – 400 – 100 000 BP; Afrika, Európa; nálezy Bodo, Elandsfontien; Kabwe; Petralona; ?Singa; vrátane Africanthropus njarasensis
 • Homo sapiens neanderthalensis – 135 000 to 29 000 BP; vrátane Homo priscus

Cameron a Groves (2004)

upraviť

Tento zdroj píše, že archaický Homo sapiens je staršie označenie pre strednopleistocénne nálezy, ktoré sa nedali riadne priradiť k Homo erectus, Homo sapiens, ani k Homo neanderthalensis. V ich knihe sa namiesto archaického Homo sapiens rozlišuje: Homo antecessor (nález z Gran Doliny), Homo heidelbergensis (nálezy z Afriky a Európy) a steinheimská skupina (neandertálcov)/Homo steinheimensis (nálezy z Európy a Ázie).

Lexikon der Biologie (2004)

upraviť

Tento zdroj uvádza, že archaický Homo sapiens je alternatívne zaradenie pre európske a mladšie africké nálezy uvedené v lexikone ako Homo erectus, t. j. pre Homo erectus mauritanicus, Homo erectus reilingensis, Homo erectus bilzingslebensis, Homo erectus palaeohungaricus, Homo erectus petralonensis, Homo erectus heidelbergensis, Homo erectus tautavelensis.

National Geographic Deutschland 2002

upraviť

archaický Homo sapiens – najmä Afrika a Európa:

 • raný archaický Homo sapiens – 900 000 – 300 000 BP
 • neskorý archaický Homo sapiens/v Európe aj (alebo iným menom?) anteneandertálec – 300 000 – 200 000 BP

Nálezy 200 000 – 150 000 BP (v Európe do 100 000 BP sú označené ako raný moderný Homo sapiens.

Delson (2002)

upraviť

archaický Homo sapiens:

 • africký archaický Homo sapiens/Homo sapiens rhodesiensis (600/500 000 – 100 000 BP)
 • eurázijský archaický Homo sapiens/anteneandertálec (600/500 000 – 100 000 BP)

Okrem toho sa uvádza, že pojem sa zvykne stotožňovať aj s pojmom Homo heidelbergensis.

Wood a Richmond (2000)

upraviť

archaický Homo sapiens:

 • raný archaický Homo sapiens/Homo heidelbergensis
 • neskorý archaický Homo sapiens/Homo helmei

Delson et al. (2000)

upraviť

Тáto encyklopédia na jednom mieste stotožňuje pojem s Homo heidelbergensis. Na inom mieste (článok Archaic Homo sapiens) má:
archaický Homo sapiens:

 • neandertálec – niekedy brané ako oddelená skupina
 • nálezy z Európy (majú často znaky aj Homa erecta aj neandertálca, niektoré sa alternatívne radia ako Homo erectus, niektoré ako neandertálci):
  • často zaraďované ako Homo erectus: Mauer, Bilzingsleben, Vértesszölös, Arago
  • nálezy Petralona, Steinheim, Atapuerca, Montmaurin, Azych (Azerbajdžan)
  • často zaraďované ako neandertálci: Swanscombe, Biache, Fontéchevade, La Chaise
 • africké nálezy:
  • alternatívne – najmä nález Bodo – radené ako Homo erectus:Broken Hill, Salá (Salé), Thomas Quarries, Bodo
  • ostatné: Ndutu, Saldanha, Eliye Springs, Florisbad, Džabal Irhúd (Jebel Irhoud), Ngaloba, príp. aj Omo Kibish 2 a Jebel Irhoud 2
 • ázijské nálezy: nálezy Narmada (staršie: Homo erectus), Ngandong (lepšie: Homo erectus), Maba (má črty Homo sapiens), Ta-li (Dali), Ťin-niou-šan (Jinniushan), Jün-sien (Yunxian)

Článok dodáva, že by bolo vhodné nahradiť pojem “archaický Homo sapiens”:

 • a) zaradením väčšiny nálezov do druhu Homo neanderthalensis, alebo
 • b) samostatným druhom, ktorý sa volá najlepšie buď Homo heidelbergensis alebo Homo rhodesiensis, a neskoré nálezy priradiť do Homo neanderthalensis (napr. Swanscombe) a Homo sapiens (napr. Jebel Irhoud)

V článku Homo sapiens sa píše, že B. Campbell v 60. rokoch navrhol delenie druhu Homo sapiens na Homo sapiens rhodesiensis, Homo sapiens soloensis, Homo sapiens steinheimensis, Homo sapiens neanderthalensis a Homo sapiens sapiens. Toto delenie sa veľmi rozšírilo od roku 1964 a neskôr sa rozšírilo v podobe:
Homo sapiens:

 • archaický Homo sapiens – teda prvé 4 položky u Campbella; stredno- a neskoropleistocénni hominidi odlišní od moderných ľudí, ale s nimi blízko príbuzní
 • moderný Homo sapiens – Homo sapiens sapiens

Dean et al. (1998)

upraviť

archaický Homo sapiens:

 • africký archaický Homo sapiens
 • európsky archaický Homo sapiens
  • raný preneandertálec – nálezy: Arago, Mauer, Petralona
  • preneandertálec – nálezy Bilzingsleben, Vértesszölös, Sima de los Huesos (Atapuerca), Swanscombe. Steinheim, Reilingen

Podborský (1997)

upraviť

Podborský pojem – nejasne – stotožňuje s pojmom paleantropín, ktorý uňho zodpovedá neandertálcom + presapientom + protosapientom

Aiello (1996)

upraviť

archaický Homo sapiens:

 • nálezy od 750 000 BP – nálezy: Atapuerca, Steinheim, Swanscombe, Arago, Petralona
 • neandertálec – 130 000 – 30 000 BP, Európa a juhozápadná Ázia
 • raný anatomicky moderný človek – nálezy ?El Castilla, ?L’Arbreda, Kafza (Qafzeh), Schúl (Skhul), Omo, Border Cave, Klasies River, Florisbad, Ngaloba

Buchvald (1985)

upraviť

Buchvald uvádza, že ide o nálezy 200 – 100 000 rokov staré a konkrtne nálezy Steinheim (Homo sapiens steinheimensis), Swanscombe, Montmaurin, Arago (Tautavel), Bodo, Laetoli, Broken Hill (Kabwe) a Ngandong. Nález Petralona má pod Homo erectus a neandertálcov má zvlášť.

Archaický Homo sapiens, ak sa Homo sapiens chápe úzko

upraviť

U bádateľov (a je ich dnes väčšina), ktorí nezahŕňajú Homo heidelbergensis a Homo neandethalensis pod Homo sapiens, sa pojem vyskytuje menej často a pochopiteľne v inom význame než bolo uvedené vyššie.

Príklady:

 • Dorey 2011 definuje archaického Homo sapiens ako Homo sapiens z obdobia 300 000 až 160 000 BP (Homo heidelbergensis má zvlášť) a dodáva, že niektorí autori túto skupinu vyďeľujú ako samostatný druh Homo helmei
 • Tattersall 2009 píše, že by to malo byť označenie len pre africké nálezy Border Cave 5, Boskop, Fish Hoek, Klasies River, možno Cave of Hearths, v širšom zmysle aj: Omo Kibish 1, Herto, Singa.
 • Stringer 2002 sem zaraďuje len nálezy typu Florisbad, Omo, Guomde, Irhúd (Homo heidelbergensis má zvlášť). Dodáva, že iní do pojmu archaický Homo sapiens zahŕňajú aj neandertálcov alebo rané strednopleistocénne nálezy z Európy a Afriky.
 • Borensztejn pojmom označuje nálezy medzi 200 000 – 130 000 BP (neandertálcov má zvlášť)
 • Drobyševskij, S. V. 2010 :http://antropogenez.ru/hominids/ označuje ako "archaický sapiens" neandertálca a (to čo sa bežne označuje ako) Homo helmei (on pojem Homo helmei chápe širšie).
 • Larousse (2011) pojem stotožňuje s protokromaňoncom (Homo heidelbergensis, neandertálcov a preneandertálcov má zvlášť), pričom nie je jasné, čo presne pod tento pojem zahŕňa
 • (Nesprávne) sa pojem vyskytuje ako synonymum pre kromaňonca (čiže Homo sapiens fossilis) a prípadne aj protokromaňonca

Iné externé odkazy

upraviť
 • Cela-Conde, C. J., Ayala, F. J.: Homan evolution: trails from the past, 2007, str. 253 a nasl.

Pozri aj

upraviť