Michal (anjel)

jeden z archanjelov v židovskej, kresťanskej a islamskej tradícii
(Presmerované z Archanjel Michal)

Archanjel Michal (hebr. מיכאל Micha'el, lat. Michael, arab. Mika'il alebo Mikal, doslova Kto je ako Boh, Bohu podobný) je jeden z archanjelov v židovskej, kresťanskej a islamskej tradícii. Katolícka a pravoslávna cirkev nazývajú archanjela Michala Svätý Michal Archanjel alebo len Svätý Michal a uctievajú ho ako vodcu nebeských zástupov.

Archanjel Michal na maľbe v kostole v Dražovciach.

Podľa tradície Talmudu meno Michael znamená otázku: Kto je ako El (Boh)? Je to údajne bojový pokrik, s ktorým anjeli bojovali proti Satanovi a jeho anjelom. Výklad midrašu prevzala neskôr kresťanská mytológia. Postava Michaela ako ochranného boha alebo ducha pravdepodobne pochádza z Chaldejska. Židia ju prevzali a preformovali do postavy jedného z hlavných anjelov.

V Biblii sa spomína v knihe proroka Daniela (Dan 10, 13; Dan 12, 1), neskôr v Júdovom liste (Júd 1, 9) a Zjavení svätého Jána - Apokalypse (Zjv 12, 7).

V Kolosách vo Frýgii archanjel Michal zázračne zachránil chrám, ktorý mu bol zasvätený. Pohania sa totiž rozhodli presmerovať dve blízke rieky aby pretekali cez chrám. Starec Archip však videl ako archanjel Michal hodil žezlo do veľkého kameňa, ktorý sa rozpadol, vytvoriac pritom roklinu, ktorá odviedla vodu iným smerom. Túto udalosť si východné cirkvi pripomínajú 6. septembra sviatkom Zázraku sv. archanjela Michala v Kolosách.

Gréckokatolícka cirkev slávi sviatok archanjela Michala, spolu so sviatkom ostatných beztelesných mocností, 8. novembra. November bol vybraný symbolicky na počesť deviatich anjelských chórov ako 9. mesiac od marca, ktorý bol pôvodným začiatkom roka.

Patrón v katolíckej cirkvi

upraviť

Katolícka cirkev vyznáva Svätého Michala Archanjela ako patróna Cirkvi, patróna v boji proti pokušeniu a diablovi, patróna rytierov, vojakov, obchodníkov, parašutistov, policajtov, námorníkov, pekárov, výrobcov váh, ciachovačov, lekárnikov, sanitárov, tokárov, krajčírov, sklenárov, maliarov, zlatníkov, cínarov, zlievačov, zamestnancov bánk, rádiomechanikov, chudobných a zomierajúcich, cintorínov, patróna dobrej smrti a patróna pri búrke a v zlom počasí. [1]

Galéria

upraviť

Literatúra

upraviť
  • Archanděl Michael : dynamický obhájce života : vhled do života andělů. 1. vyd. Olomouc: Refugium Velehrad-Roma, 2009 ISBN 978-80-7412-033-6

Referencie

upraviť
  1. http://www.zivotopisysvatych.sk/michal-archanjel

Pozri aj

upraviť

Iné projekty

upraviť