Archeologické rozhledy

Archeologické rozhledy je české odborné periodikum so zameraním na archeológiu.

Archeologické rozhledy

Dejiny upraviť

Časopis vychádza od roku 1949, vydavateľom bola Československá akadémia vied v Nakladatelství ČSAV (neskôr Academia), od roku 1991 Archeologický ústav ČSAV / AV ČR Praha. Založený bol ako fórum pre široké spektrum archeologickej problematiky – prezentáciu nových archeologických nálezov, teoretické štúdie, drobné správy z terénu, recenzie, personálie a iné.

Súčasnosť upraviť

Časopis, v súčasnej dobe recenzovaný, je zameraný na staršie dejiny človeka (pravek a včasný stredovek) a jeho hmotnej kultúry, vývoj životného prostredia i súčasné trendy archeologických disciplín predovšetkým v rámci strednej Európy. Jeho obsahom sú (zásadne pôvodné) štúdie, príspevky a polemiky, recenzie domácej i zahraničnej odbornej literatúry.

Vedúci redaktori upraviť

Literatúra upraviť

  • Karel Sklenář, Biografický slovník českých, moravských a slezských archeologů, Praha 2005, str. 704

Externé odkazy upraviť

Zdroj upraviť