Archidamos I. alebo Archidámos I. (starogr. Αρχίδαμος) bol kráľom Sparty (možno mýtickým) približne od roku 665 pred Kr. do roku 645 pred Kr. Pochádzal z kráľovskej rodiny Eurypontovcov.

Archidamos I.
kráľ Sparty
Panovanie
DynastiaEurypontovci
Panovanie665 pred Kr. – 645 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
PredchodcaAnaxandridas I.
NástupcaAnaxilaos
Rodina
Potomstvo
OtecAnaxandridas I.

Od antických historikov nemáme takmer žiadne zachované záznamy o dobe údajnej vlády Archidama I. Navyše nám podávajú dve rozličné verzie mien panovníkov rodu Eurypontovcov, ktorí v tom čase mali vládnuť. Historik Herodotos uvádza dynastiu kráľov Eurypontovcov od Theopompa v zostupnom poradí z otca na syna takto: Theopompos, Anaxandridas, Archidamos, Anaxilaos, Leótychidas atď.

Podľa Pausania následníkom Theopompa sa stal jeho vnuk Zeuxidamos, lebo jeho syn Archidamos predčasne zomrel. Následníkom Zeuxidama bol jeho syn Anaxidamos a až po ňom vládol Archidamos (syn Anaxidama).

Otázka, že ktorá z týchto dvoch verzii je dôveryhodnejšia pravdepodobne zostane nezodpovedaná. Väčšina novovekých historikov (Lendering, Adams a iní) sa však prikláňa k Herodotovi, ktorého záznamy sú staršieho dáta. Pretože zachované záznamy antických autorov sú veľmi kusé a nejednotné, táto minulosť Sparty nám zaiste zostane zahalená závojom tajomstva.

Zdroje upraviť


Archidamos I.
Vladárske tituly
Predchodca
Anaxandridas I.
kráľ
665 pred Kr.645 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
Nástupca
Anaxilaos