Anaxilaos (kráľ Sparty)

Anaxilaos alebo Anaxilas (starogr. Ἀναξίλαος a Ἀναξίλας) bol kráľom Sparty (pravdepodobne mýtickým) približne od roku 645 pred Kr. do roku 625 pred Kr. Pochádzal z kráľovského rodu Eurypontovcov.

Anaxilaos
kráľ Sparty
Panovanie
DynastiaEurypontovci
Panovanie645 pred Kr. – 625 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
PredchodcaArchidamos I.
NástupcaLeótychidas I.
Rodina
Potomstvo
OtecArchidamos I.

Najstarší známy záznam od historika Herodota v knihe História, Anaxilaa uvádza ako jedenásteho kráľa Sparty rodu Eurypontovcov od jej legendárneho zakladateľa Prokla. Z tohto textu sa tiež dozvedáme, že jeho otcom a predchodcom na tróne bol Archidamos I. a následníkom syn Leótychidas I. Iné informácie týkajúce sa kráľa Anaxilaa nám Herodotos nepodáva.

To, či bol Anaxilaos skutočne panovníkom Sparty nevieme, lebo je známy aj zoznam kráľov Sparty rodu Eurypontovcov od Pausania, ktorý sa s Herodotovým celkom nezhoduje a kráľ Anaxilaos v ňom nefiguruje.

Rozdiel v menoslove kráľov Sparty rodu Eurypontovcov, zaznamenaný od kráľa Theopompa, v zoznamoch Herodota a Pausania:

Herodotos Pausanias

Ako sa antickí historici v zoznamoch kráľov rodu Eurypontovcov (v zozname rodu Agiovcov sa zhodujú) nezhodli, tak aj súčasní nie sú na tom odlišne. Chýbajúci historický materiál z tohto obdobia dejín kráľov Sparty, pre následné kusé rukopisné záznamy antických autorov napísané až po dlhšom časovom odstupe a navyše plné rozporov, nám asi neumožnia poodhaliť históriu tejto dávnej minulosti Sparty.

Zdroje upraviť


Anaxilaos
Vladárske tituly
Predchodca
Archidamos I.
kráľ
645 pred Kr.625 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
Nástupca
Leótychidas I.