Agasikles alebo Agasiklés alebo Agásiklés (starogr. Αγασικλής - Agasikles/iný prepis Agasiklés/iný prepis Agásiklés) bol kráľom spartskej diarchie v kráľovskej línii Eurypontovcov. Vládol približne v polovici šiesteho storočia pred Kr. (možno 575 – 550 pred Kr.) Jeho spolukráľom z kráľovského rodu Agiovcov bol León.

Agasikles
kráľ Sparty
Panovanie
DynastiaEurypontovci
Panovanie575 pred Kr. – 550 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
PredchodcaHippokratidas
NástupcaAristón
Rodina
Potomstvo
Otec? Hippokratidas

Kráľom Sparty sa stal pravdepodobne po druhej messénskej vojne. Na rozdiel od jeho predchodcov, keď sa historici v menoslove kráľov rodu Eurypontovcov počas obdobia približne dvoch storočí nezhodujú, vládu Agasikla potvrdzuje historik Herodotos ako aj Pausanias, ktorých historické záznamy sú hlavným zdrojom pri zostavovaní zoznamu kráľov Sparty novovekým historikom.

Herodotos Agasikla spomína vo svojej knihe Historia ako spolukráľa Leóna s ktorým viedli neúspešnú vojnu s najvýznamnejším mestom v Arkádii s Tegeou. Pausanias ale tvrdí, že počas vlád Agasikla a jeho následníka Aristóna bol v Sparte mier.

Herodotos meno predchodcu Agasikla neuvádza. (podľa Pausania ním bol Archidamos) Väčšina historikov sa domnieva, že ním bol Hippokratidas. Zdrojom tejto informácie je genealógia Leótychida II. zaznamenaná tiež Herodotom. V tejto genealógii ale do obdobia keď vládol Agasikles spadajú mená Agésilaa a Menarea. Podľa názoru niektorých prominentných historikov (Molly Millerová, Kathleen Atkisonová, Paul Cartledge a iní) mohli byť príbuznými (možno bol Agésilaos mladším bratom Agasikla) v rode Eurypontovcov. Historici však na túto otázku a ako aj na mnohé iné s istotou odpovedať nemôžu, lebo historických záznamov z tohto obdobia dejín Sparty je málo a často sú aj nespoľahlivé.

Pozri aj

upraviť


Agasikles
Vladárske tituly
Predchodca
Hippokratidas
kráľ
575 pred Kr.550 pred Kr. (letopočty sú fiktívne)
Nástupca
Aristón